Congratulations Dr.Priya A for bagging prestigious Sahitya seva samman-Sahitya shodh sansthan, Delhi; Mahadevi varma samman- Gorakshadham Founfation, Ujjain; Rashtreeya Sahitya seva samman; Rashtreeya sahitya seva sanstha, maharashtra

3 November 2022